อิฐบล็อก

คุณคุณสมบัติอิฐบล็อก

อิฐบล็อก หรือ คอนกรีตบล็อก ถูกผลิตในลักษณะอุตสาหกรรมมากกว่า อิฐมอญ ส่วนใหญ่จะมี สีเทา ลักษณะเด่นคือมีรูกลวงตรงกลางซึ่งถือเป็น

ข้อดีเพราะช่วยลดการถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอญ ได้รับความนิยมเพราะมีราคาถูกมาก ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับอิฐชนิดอื่นๆ สะดวกในการ ก่อสร้าง

งานเสร็จรวดเร็วกว่า เพราะมีขนาดก้อนใหญ่ ส่วนข้อเสียก็มี คือมีโอกาสรั่วซึม ได้สูงถ้าไม่มีการฉาบปูนที่ได้มาตรฐาน เรื่องความแข็งแรง ก็จะรับแรงกด

ได้น้อยกว่า อิฐชนิดอื่นๆ รวมถึงรับน้ำหนักแขวนมากๆ ไม่ได้ ไม่เหมาะกับการเจาะผนังเพื่อยึดติดอุปกรณ์ต่างๆ เปราะง่าย ไม่เหมาะกับงานเดินท่อไฟ

ท่อประปา ในผนัง ต้องเดินภายนอก ด้านการใช้งาน อิฐบล็อกเหมาะกับการก่อผนังอาคารทั่วไป เพราะมีคุณสมบัติเด่นอยู่ที่ มีความแข็งแรง รับแรงกดได้

และระบายความร้อนได้ดี หรือจะเป็นการก่อสร้าง อาคาร โกดัง โรงงาน ที่ต้องการประหยัดงบประมาณ และต้องการให้งานเสร็จไว

Visitors: 610,656