THAI CON

 อิฐมวลเบา ไทคอนโปร 7

            เป็นอิฐมวลเบาคุณภาพสูง มีความแข็งแรงตกอยู่ในช่วงคุณภาพอิฐมวลเบาเกรด G4 ถูกผลิตจากสูตรการผลิตของบริษัทฯ ที่ถูกคิดค้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้อิฐมวลเบา ไทคอนโปร 7 ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด ตรงตามความต้องการของตลาด

จุดเด่น 7 ประการของอิฐมวลเบา ไทคอนโปร 7 คือ

1) มีความแข็งแรงสูงประมาณ 45-50 Ksc

2) เข้ากับวงกบสมัยใหม่ได้ง่าย ทั้งวงกบไม้ และวงกบอลูมิเนียม

3) เก็บงานฉาบได้เร็วกว่า

4) หาได้ง่ายในตลาด

5) ลำเลียงขึ้นที่สูงได้สะดวกกว่า

6) ราคาต่อยูนิตถูกกว่า

7) น้ำหนักเบากว่า ช่วยลดโครงสร้าง

                                                                                  

 

 

Visitors: 666,798