THAI CON

 อิฐมวลเบา ไทคอนโปร 7

            เป็นอิฐมวลเบาคุณภาพสูง มีความแข็งแรงตกอยู่ในช่วงคุณภาพอิฐมวลเบาเกรด G4 ถูกผลิตจากสูตรการผลิตของบริษัทฯ ที่ถูกคิดค้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้อิฐมวลเบา ไทคอนโปร 7 ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด ตรงตามความต้องการของตลาด

                                                                  จุดเด่น 7 ประการของอิฐมวลเบา ไทคอนโปร 7 คือ

                                                                     1) มีความแข็งแรงสูงประมาณ 45-50 Ksc

                                                                     2) เข้ากับวงกบสมัยใหม่ได้ง่าย ทั้งวงกบไม้ และวงกบอลูมิเนียม

                                                                     3) เก็บงานฉาบได้เร็วกว่า

                                                                     4) หาได้ง่ายในตลาด

                                                                     5) ลำเลียงขึ้นที่สูงได้สะดวกกว่า

                                                                     6) ราคาต่อยูนิตถูกกว่า

                                                                     7) น้ำหนักเบากว่า ช่วยลดโครงสร้าง

                                                                                  

 

 

Visitors: 610,643