- ดอกบัว


  • 632 400 ตราบัวแดง.png
    ปูนซีเมนต์ตราบัวแดง ขนาด ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง มาตรฐาน มอก. งานคอนกรีตทั่วไปและงาน คอนกรีตขนาดใหญ่ อาคาร สนามบิน สะพาน ถนน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ ที่ต้องการ ความแข็งแรง...

  • 632 400 ตราบัวเขียว.png
    ปูนซีเมนต์ผสม ตราบัวเขียว ปูนซีเมนต์ตราบัวเขียว เป็นปูนซีเมนต์ผสม ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550 คุณสมบัติของสินค้า ปูนตราบัวเขียวมีคุณสมบัติเหนียวลื่น ระยะเวลาแ...

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 655,462