#4011

กลอนลิ้นแบน

4011

สี

สีสแตนเลส

สีทองเหลืองรมดํา

คุณสมบัติ

สําหรับบานประตูและหน้าต่าง

ตัวเสื้อกลอนทําด้วยทองเหลือง

แกนทองเหลือง : Ø 15 มม.

หัวกลอนทองเหลือง : Ø 13 มม.                                                                                                                                                                                                                                                         

ความหนาของกลอน : 5 มม                                                                                                                                                                                                                                                                ประกอบด้วย

Visitors: 655,202