#4010

กลอนลิ้นแบน

4010

สี

สีสแตนเลส

สีทองเหลืองรมดํา

คุณสมบัติ

สําหรับบานประตูและหน้าต่าง

ตัวเสื้อกลอนทําด้วยทองเหลือง

แกนทองเหลือง : Ø 15 มม.

หัวกลอนทองเหลือง : Ø 13 มม.

ความหนาของกลอน : 5 มม.

ประกอบด้วย

Visitors: 655,196