#400

 

กลอนสแตนเลส

400

สี

สีสแตนเลสด้าน

สีทองแดงรมดํา

สีทองเหลืองรมดํา

คุณสมบัติ 

สําหรับบานประตูและหน้าต่าง

ตัวเสื้อกลอนทําด้วยสแตนเลส

แกนทองเหลือง : Ø 7 มม.

หัวกลอนทองเหลือง : Ø 11/32 นิ้ว

ความหนาของกลอน : 1 มม.

ประกอบด้วย


Visitors: 655,200