#16/1

กันชนติดผนัง

16/1

สี

สีสแตนเลสด้าน

สีทองเหลืองรมดำ

Visitors: 655,198