ลวดเชื่อม KOBE

 

ลวดเชื่อม KOBE-30 มี 2 ขนาด  2.6 มิล 2 กิโลกรัม กับ 3.2 x 350 mm 5 กิโลกรัม        

ลวดเชื่อม KOBE-30 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไตตาเนียสูง ซึ่งให้การอาร์คที่รุนแรง และนิ่งเรียบทำให้สามารถใช้เชื่อมได้ดีมาก

ในท่าตั้ง-ลากลง ผิวรอยเชื่อมที่ได้มีความเรียบสวยงามเป็นมันวาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมงานโครงสร้างบางๆ

ซึ่งเน้นการเชื่อมในท่าตั้ง-ลากลง

 

การใช้งาน                                                                                                                                                    

เหมาะสำหรับการเชื่อมโครงสร้างเหล็กบางๆ เหล็กแผ่นบางๆ ในงานสร้างเรือ รถไฟ และยานยนต์ ที่ทำด้วยเหล็กเหนียว

             

Visitors: 574,459