ท่อ PVC ตราช้าง

 

ท่อพีวีซี ตราช้าง ท่อ PVC ตรา SCG 

ผลิตจาก uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) ใช้สำหรับระบบประปา และ ระบายน้ำ คัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดีในการผลิต ทำให

ได้ท่อพีวีซี เนื้อเหนียว แข็งแรงทนทาน ไม่กรอบแตกง่าย มี คุณภาพ คือ 1.ชั้นคุณภาพ 5   2.ชั้นคุณภาพ 8.5   และ 3.ชั้นคุณภาพ 13.5 มี

ขนาดตั้งแต่ 18 - 400 มิลลิเมตร หรือเรียกว่า ตั้งแต่ หุน - 16 นิ้ว ผลิตตามมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง.17-2532

 

Visitors: 568,490