- วงกบเบสท์วูด

1. ติดตั้งแบบแห้ง

นำวงกบที่ประกอบแล้วมาวางเข้ากับขอบคอนกรีต

ยึดติดกับขอบคอนกรีตด้วยสกรูเบอร์ 10 ยาว 3 นิ้ว ทุกระบบยาว 40-50 cm. โดยเจาะนำด้วยสว่านไฟฟ้าที่ติดบานพ้บประตู (ตามรูป)

จะได้วงกบประตูที่พร้อมติดบานประตู

2. ติดตั้งแบบเปียก

 - นำวงกบที่ประกอบแล้วมาเจาะบริเวณด้านหลังวงกบด้วยสว่านไฟฟ้าลึก 1 นิ้ว

- ยึดสกรูเบอร์ 10 ยาว 2.5 นิ้ว ด้วยสว่านไฟฟ้าบริเวณที่เจาะไว้เพื่อยึดเกาะกับคอนกรีต  

- นำวงกบที่ยึดสกรูแล้วมาตั้งบริเวณที่ติดตั้ง ประกอบไม้ยึดด้านในวงกบเพื่อป้องกันวงกบแอ่น 

- ใช้ลวดมัดไม้ยึดด้านในให้แน่นกับวงกบโดยใช้กระดาษรองก่อนกันผิวเสียหาย 

- ยึดไม้แบบก่อสร้างค้ำยันวงกบให้ได้ระดับ 

- ใช้ลวดผูกยึดสกรูหลังวงกบแล้วพันเข้ากับเหล็กเสาเอ็น

- เทปูนทับหลังวงกบ 

รอปูนแห้งตัวถอดไม้ค้ำยันและไม้ยึดด้านในออก


                        

Visitors: 655,465