เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์

เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์

                                        ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

                                              - ความหนาแน่น : 1.40 กรัม/ลบ.ซม.

                                              - ระยะเวลาบ่มเคมี : 3 – 4 นาที

                                              - อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) : 4 ชั่วโมง

                                              - ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง : 20-30 นาที

                                              - การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำได้นาน : 15 นาที

                                              - ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว :  2 – 10 มม.

                                              - ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย  : 24 ชั่วโมง

                                              - หลังจากปูกระเบื้องเสร็จ ควรทิ้งเอาไว้ 24 ถึง 48 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน

                                              หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

                                                                                                                                                              

Visitors: 528,453