- M 210

 

ปูนฉาบบล็อคมวลเบา ทีพีไอ (M210)

ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ  ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบ

ผนัง อิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อคได้อีกด้วย


ข้อมูล

วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง  และสารเคมีคุณภาพสูงจาก

ต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา  ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลัง

การฉาบ เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย ใช้งานเพียงแค่ผสมน้ำให้ตรงตามสัดส่วนที่กำหนดก็สามารถใช้งานได้ทันที


ข้อแนะนำ

- หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน  2 ชม. 30 นาที 

- ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น และปกปิดมิดชิด


ขั้นตอนการทำงาน

- ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ

- ผสมปูนฉาบบล็อกมวลเบา ทีพีไอ (M210) กับน้ำสะอาด 3.5 : 1 โดยปริมาตร

- ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว

- นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป  นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน  (Mortar Machine) ได้


ข้อมูลทางเทคนิค

- การผสม 1 ถุง ใช้น้ำ 11 ลิตร

- น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

Visitors: 655,200