- M 100

 

ปูนฉาบละเอียดสำเร็จรูป ทีพีไอ (M100)

ปูนฉาบละเอียดสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานตกแต่งผิวผนังที่ต้องการความประณีต สวยงาม เนื้องานที่ได้จะมีความเนียนและละเอียดเป็น

พิเศษ เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อก ใช้ได้ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร ได้รับรองคุณภาพตาม

มอก.1776-2542 (ฉาบละเอียด)

 

ข้อมูล

วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง  และสารเคมีคุณภาพสูง

จากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัว

หลังการฉาบ เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย ใช้งานเพียงแค่ผสมน้ำให้ตรงตามสัดส่วนที่กำหนดก็สามารถใช้งานได้ทันที

ข้อแนะนำ

- หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน 2 ชม. 30 นาที (ปูน 1 ถุง = 50 กก. ใช้น้ำ 12 ลิตร)

- ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น และปกปิดมิดชิด

 

ขั้นตอนการทำงาน

- ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ

- ผสมปูนฉาบผิวละเอียด ทีพีไอ (100) กับน้ำสะอาด 3 : 1 โดยปริมาตร

- ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว

- นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mortar Machine) ได้

 

ข้อมูลทางเทคนิค 

- การผสม 1 ถุง ใช้น้ำ 12 ลิตร

- น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

Visitors: 655,200