- M 309

 

ปูนก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ (M309)

ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง ที่ใช้สำหรับงานก่อผนังภายในและภายนอกอาคารที่เหนือระดับดิน เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อก

(แต่ไม่รวมถึงบล็อกมวลเบา) ที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะ ทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้น ทั้งยังคงความแข็งแรง

ตามมาตรฐาน มอก.598-2547 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง (ชนิด 50)

 

 ข้อมูล

วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง และสารเคมีคุณภาพสูง

จากต่างประเทศ ที่เพิ่มแรงยึดเกาะทำให้มีความเหนียว ผนังยึดเกาะกันได้ดี มีความแข็งแรงมากขึ้น  ใช้งานเพียงแค่ผสมน้ำให้ตรงตาม

สัดส่วนที่กำหนดก็สามารถใช้งานได้ทันที

 

ข้อแนะนำ

- หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน 2 ชม. 30 นาที

- ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น และปกปิดมิดชิด

 

ขั้นตอนการทำงาน

- ราดน้ำอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อคที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ

- ผสมปูนก่อ ทีพีไอ (309) กับน้ำสะอาด 4.5 : 1 โดยปริมาตร

- ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว

- นำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อทั่วไป  นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน  (Mortar Machine) ได้

 

ข้อมูลทางเทคนิค

- การผสม 1 ถุง ใช้น้ำ 9 ลิตร

- น้ำหนักบรรจุ 50 กก.

 

                                                                                                 

Visitors: 655,200