- ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 199

 

ปูนซีเมนต์ผสม  ตราทีพีไอ 199

เป็นปูนที่ได้จากการผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 กับหินบดละเอียดที่มีคุณภาพสูง ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติง่ายต่อการ ใช้งาน เหมาะ

สมในการก่อ-ฉาบ (ต้องใช้ทรายผสมเพิ่มเติม) และงานคอนกรีตทั่วไป ต้องผสมทรายและหินในอัตราส่วน ที่เหมาะสม ปูนซีเมนต์ผสมตรา

ทีพีไอ 199 มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550

วิธีการใช้งาน ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 199

 

งานฉาบ

- ทำความสะอาดผิวผนังที่จะฉาบให้สะอาด รดน้ำผนังให้ชุ่ม

- ผสมปูน TPI 199 1 ถุง ต่อทรายละเอียด 8-9 บุ้งกี๋ (อัตราส่วน 1:2.25 โดยปริมาตร)

- เติมน้ำสะอาดในส่วนผสมที่เหมาะสม ทิ้งไำว้สักครู่แล้วผสมปูนให้เข้ากันดี

 

งานคอนกรีตทั่วไป

- ผสมปูน ทีพีไอ 199 1 ถุง กับทรายหยาบและหินในอัตราส่วน 1:2:4 โดยปริมาตร หากผสม ด้วยมือให้ผสมปูน ทีพีไอ 199 กับทรายหยาบก่อน                           

- ลำดับแรกแล้วจึงผสมหินใน ลำดับต่อไป จนส่วนผสมเข้ากันดี

- เติมน้ำสะอาดลงในส่วนผสมที่พอเหมาะคลุกเคล้าให้

- ส่วนผสมเข้ากันดี

 

งานก่อ

- ผสมปูน ทีพีไอ 199 1 ถุง ต่อทรายหยาบ5-7 บุ้งกี๋ (อัตราส่วน 1:1.75 โดยปริมาตร)

- เติมน้ำสะอาดลงในส่วนผสมที่พอเหมาะทิ้งไว้สักครู่ แล้วจึงผสมปูนให้เข้ากันดี

- นำไปใช้ก่ออิฐมอญหรืออิฐบล๊อคตามขั้นตอนการก่อทั่วไป

                     

                                                                                                         

Visitors: 660,701