- ปูนทนน้ำเค็ม ดินเค็ม เอสซีจี

   

ปูนทนน้ำเค็ม ดินเค็ม เอสซีจี (ปูนซีเมนต์ถุง 50 กก.)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน มีคุณสมบัติพิเศษทนทานต่อการกัดกร่อนและป้องกันการ

ซึมผ่านจากสารคลอไรด์และสารซัลเฟตได้ดี เหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตในพื้นที่ดินเค็ม

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่น้ำกร่อย

วัสดุ : ซีเมนต์

ขนาดสินค้า

ความกว้าง : 40.5 ซม.

ความยาว : 62.5 ซม.

ความสูง : 9.5 ซม.

น้ำหนัก : 50 กก.

ปริมาตร : 36,736 ลบ.ซม            


หมายเหตุ

สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงาน ทั้งนี้ให้ ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศกรโยธา ภาชนะที่ใช้

ในการตวงปริมาตรวัสดุผสมแต่ละชนิดให้ใช้ภาชนะที่มีประเภทและขนาดเท่ากัน

คุณสมบัติพิเศษ                                                                                                                                                                           

ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารซัลเฟตและต้านทานต่อการซึมผ่านของสารคลอไรด์ได้ดี                                                                               

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสภาพ

ภูมิอากาศ                                                      

เป็นทางเลือกให้ผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มอก. 849-2556                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                              

                                                   

Visitors: 517,583