- ปูนทนน้ำเค็ม ดินเค็ม เอสซีจี

ปูนทนน้ำเค็ม ดินเค็ม เอสซีจี (ปูนซีเมนต์ถุง 50 กก.)

                   ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน มีคุณสมบัติพิเศษทนทานต่อการกัดกร่อนและป้องกันการซึมผ่านจากสารคลอไรด์และสารซัลเฟตได้ดี เหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตในพื้นที่ดินเค็ม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่น้ำกร่อย

วัสดุ : ซีเมนต์ 

ขนาดสินค้า

ความกว้าง : 40.5 ซม.

ความยาว : 62.5 ซม.

                                                                    ความสูง : 9.5 ซม.

                                                                    น้ำหนัก : 50 กก.

                                                                    ปริมาตร : 36,736 ลบ.ซม.

                                         

                                                         คำแนะนำ และข้อควรระวัง

                                                         หมายเหตุ : 

                                                                  1. สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงาน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศกรโยธา

                                                                  2. ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาตรวัสดุผสมแต่ละชนิดให้ใช้ภาชนะที่มีประเภทและขนาดเท่ากัน

                                                         คุณสมบัติพิเศษ : 

                                                                  - ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารซัลเฟตและต้านทานต่อการซึมผ่านของสารคลอไรด์ได้ดี 

                                                                  - เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นทางเลือกให้ผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

                                                                  มอก. 849-2556

Visitors: 8,073