- ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี

ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี (ปูนซีเมนต์ถุง 50 กก.)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 มีคุณสมบัติพิเศษให้กำลังอัดสูงได้เร็วในช่วงต้น จึงช่วยให้

การทำงานเสร็จเร็วขึ้น เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง อาทิ แผ่นพื้น

เสาเข็ม เสาไฟฟ้า

วัสดุ : ซีเมนต์

ขนาดสินค้า

ความกว้าง : 40.5 ซม.

ความยาว : 62.5 ซม.

ความสูง : 9.5 ซม.

น้ำหนัก : 50 กก.

ปริมาตร : 38,080 ลบ.ซม.

คำแนะนำ และข้อควรระวัง

หมายเหตุ 

1. สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงาน ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศกรโยธา

2. ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาตรวัสดุผสมแต่ละชนิดให้ใช้ภาชนะที่มีประเภทและขนาดเท่ากัน

คุณสมบัติพิเศษ

ให้กำลังอัดสูงได้เร็วในช่วงต้นจึงทำให้การทำงานเสร็จเร็วขึ้น

มอก. 15 เล่ม 1-2555

Visitors: 529,915