- ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี

ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี (ปูนซีเมนต์ถุง 50 กก.)

               ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 มีคุณสมบัติพิเศษให้กำลังอัดสูงได้เร็วในช่วงต้น จึงช่วยให้การทำงานเสร็จเร็วขึ้น เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง อาทิ แผ่นพื้น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า

วัสดุ : ซีเมนต์ 

ขนาดสินค้า

ความกว้าง : 40.5 ซม.

ความยาว : 62.5 ซม.

                                                                   ความสูง : 9.5 ซม.

                                                                   น้ำหนัก : 50 กก.

                                                                   ปริมาตร : 38,080 ลบ.ซม.

                                                         คำแนะนำ และข้อควรระวัง

                                                         หมายเหตุ : 

                                                                  1. สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงาน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศกรโยธา

                                                                  2. ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาตรวัสดุผสมแต่ละชนิดให้ใช้ภาชนะที่มีประเภทและขนาดเท่ากัน

                                                         คุณสมบัติพิเศษ : 

                                                                  ให้กำลังอัดสูงได้เร็วในช่วงต้นจึงทำให้การทำงานเสร็จเร็วขึ้น

                                                                  มอก. 15 เล่ม 1-2555

Visitors: 8,073