- ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี

 ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี (ปูนซีเมนต์ถุง 50 กก.)

          ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดพิเศษ ประเภทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน สำหรับงานโครงสร้าง หรือเรียกทั่วไปว่า มารีน ซีเมนต์ (Marine Cement) เหมาะสำหรับโครงสร้างในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่น้ำกร่อยที่โครงสร้างสัมผัสกับไอทะเลหรือน้ำทะเล

วัสดุ : ซีเมนต์ 

ขนาดสินค้า

ความกว้าง : 40.5 ซม.

ความยาว : 62.5 ซม.

                                                                  ความสูง : 9.5 ซม.

                                                                  น้ำหนัก : 50 กก.

                                                         คำแนะนำ และข้อควรระวัง

                                                                  หมายเหตุ : 

                                                                  1. สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงาน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศกรโยธา

                                                                  2. ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาตรวัสดุผสมแต่ละชนิดให้ใช้ภาชนะที่มีประเภทและขนาดเท่ากัน

                                                        คุณสมบัติพิเศษ : 

                                                                  - ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารซัลเฟตและต้านทานต่อการซึมผ่านของสารคลอไรด์ได้ดี 

                                                                  - เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นทางเลือกให้ผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

                                                                   มอก. 849-2556

Visitors: 8,071