TPI

TPI BLOCK

อิฐมวลเบาคุณภาพสูง ทีพีไอ

     อิฐมวลเบาทีพีไอ  ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราทีพีไอคุณภาพสูงผสมผสานกับวัตถุดิบคุณภาพ  ผ่านกระบวนการอบไอน้ำความดันสูง (Autoclaved System) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตคอนกรีตมวลเบาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพ และความแข็งแรง ทนทาน

                                                            มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.1505- 2541 : ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ

                                                            Technical Information

                                                            อิฐมวลเบา ทีพีไอ เป็นอิฐมวลเบาชนิดมีฟองอากาศอบไอน้ำ (Autoclave Aerated light Weight Concrete)

                                                            เป็นวัสดุก่อผนังภายในและภายนอก โดยมีลักษณะเด่นหลายประการทั้งการผลิตได้คุณภาพ พร้อมรูปทรงที่ได้มาตรฐาน จึงมีความคงทนแข็งแรง ทุกโครงสร้าง

                                             

Visitors: 655,461