แผ่นยิปซั่ม ธรรมดา

 

แผ่นยิปซั่ม ตราคนอฟ

แผ่นยิปซั่ม ตราคนอฟ (Knauf StandardShield) ผู้นำตลาดอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นยิปซั่มคุณภาพระดับโลก ผลิตจากแร่ยิปซัมธรรมชาติ ด้วย

เทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานสากลจากประเทศเยอรมัน ใช้ติดตั้งเป็นผนังและฝ้าภายในอาคารสำหรับอาคารหลากหลายชนิดทั้งพื้นที่พักอาศัย

และพาณิชยกรรมผิวหน้าของแผ่นยิปซัมบอร์ด Knauf StandardShield เป็นกระดาษสีงาช้าง สามารถนำไปใช้งานโดยไม่ต้องตกแต่งเพิ่มเติม

หรือตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของนักออกแบบ และเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม ด้วยลักษณะผิวเรียบ ประกบด้วยกระดาษความหนา

แน่นสูงทั้ง 2 ด้าน จึงทำให้ไม่ดูดซับความร้อน ไม่ติดไฟ แข็งแรงทนทาน ง่ายต่อการใช้งานและปลอดภัยต่อสุขภาพ คุณสมบัติของแผ่นยิปซัม

บอร์ด Knauf StandardShield อ้างอิงกับมาตรฐาน SNI 03-6384 and ASTM C1396.


ข้อมูลทางด้านเทคนิค  

เรียบ เนียน และสวยงามเหมาะสำหรับการออกแบบในหลากหลายพื้นที่

สามารถออกแบบเพื่อให้สามารถป้องกันเสียงได้ถึง 60 เดซิเบลเมื่อติดตั้งควบคู่กับวัสดุที่เป็น ฉนวน

ทนความร้อนได้ดีจากการใช้ประโยชน์ของยิปซัม

สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

ไม่มีสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

* เหมาะสำหรับผนังและฝ้าเพดานภายในพื้นที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์

* วิธีการติดตั้งเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดควรติดตั้งโดยใช้ทั้งระบบฝ้าเพดานและระบบผนังของคนอฟ 

* น้ำหนักเฉลี่ย 16.24 กิโลกรัมต่อแผ่น 5.64 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

* ขนาด  1200 x 2400 มิลลิเมตร


ประเภทการใช้งานแผ่นยิปซั่มบอร์ด

ระบบฝ้าเพดาน แผ่นยิปซั่ม ตราคนอฟหนา มม. รุ่นต่างๆใช้ติดตั้งคู่กับโครงคร่าวซีลาย เหมาะ

สำหรับงานฝ้าเพดานที่ต้องการความสวยงาม ทันสมัย สามารถออกแบบและตกแต่งได้หลาย

รูปแบบตามความต้องการ

 

รายละเอียด

สำหรับงานฝ้าเพดานและฝาผนังแบบฉาบเรียบ ควรติดตั้งแผ่นยิปซัม ตราคนอฟ ชนิดขอบลาด

ความหนา 9-16 มม. ขนาด 1200 2400 มม. ให้ถูกประเภทการใช้งานตามที่ระบุ ดังนี้

 

Visitors: 663,565