สี TPI

 

สี TPI สีทาภายใน และภายนอก                                                                                                                      เป็นสีเคลือบสูตรน้ำชนิดเข้มข้นพร้อมใช้งานสามารถปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดี โดยทาเพียงชั้นเดียว ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง สำหรับงานทาแต่งผิวหน้าและ เก็บสี สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำ โดยทาทับบนสี TPI Super Special Armour Nano Paint -NP100S หรือ NP100SW หลังจากแห้งสนิท ช่วยทำให้พื้นผิวที่ทาเกิด เป็นสีต่าง ๆ ตามต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติด้านความคงทนและสามารถเช็ดล้างทำ ความสะอาดได้ 

ขอบเขตการใช้งาน                                                                                                                                                                                                               ใช้ทาในบริเวณที่ต้องการหลังจากทาสี TPI Super Special Armour Nano Paint - NP100S  หรือ NP100SW แล้วใช้ได้ทั้งภายนอก

และภายในอาคาร

 

วิธีการใช้งาน                                                                                                                                                  การเตรียมผิวผนัง คนสีในกระป๋องให้เข้ากัน ไม่จำเป็นต้องผสมน้ำหรือวัสดุอื่นเพิ่มเติม หากต้องการปรับความหนืดให้เหมาะสมกับกทำงาน ให้เติมน้ำได้แต่ไม่ควรเกิน 10% ให้ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทาประมาณ 1 ชั้น ทับบนสี TPI Super Special Armour Nano Paint -NP100Sหรือ NP100SW หลังจากแห้งสนิทแล้ว

 

Visitors: 655,470