เวเบอร์ดราย เท็ค

เวเบอร์ดราย เท็ค

ซีเมนต์ผสมสำเร็จกันรั่วซึม เหมาะกับสระว่ายน้ำแบบขุด และพื้นที่ใต้ดิน

                                        ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

                                              - ความหนาแน่นเมื่อเป็นผง 1.35 กรัม/ลบ.ซม.

                                              - การยึดเกาะกับคอนกรีต มากกว่า 1.0 N/mm² (MPa)

                                              - การยึดเกาะในที่เปียก (EN 14891) มากกว่า 0.5 N/mm² (MPa)

                                              หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

                                                                                                                                                                                                             

 

Visitors: 528,450