เวเบอร์เบส สกิม โค้ท

เวเบอร์เบส สกิม โค้ท

ปูนฉาบบางตกแต่งผิวผนัง ผสมเสร็จ เนื้อละเอียด ไม่ผสมทราย ให้ผนังเรียบเนียน  ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก 

                                       ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

                                             - ความหนาแน่น 0.97-1.05 กรัม/ลบ.ซม.

                                             - ระยะเวลาบ่มเคมี 5 นาที

                                             - อายุการใช้งานหลังผสม 120 นาที

                                             - ระยะเวลาที่สามารถขัดแต่งได้ด้วยกระดาษทราย 12 ชั่วโมง

                                             - อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน +5 ํC และ +35 ํC

                                             - ระยะเวลาที่สามารถทาสีทับหรือติดวอลล์เปเปอร์ 24-48 ชั่วโมง

                                             หมายเหตุ: ผลการทดสอบเหล่านี้ได้จากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการใช้งานที่หน่วยงานเนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

                                                                                                                                                                        

 

Visitors: 8,072