เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

ปูนผสมสำเร็จรูป สำหรับฉาบปรับระนาบบนคอนกรีต ระบบผนัง Texca หรือผิวปูนฉาบ ให้ผิวที่เรียบ เนียนสวย

                                        ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

                                              - ความหนาแน่น 1.30 กรัม/ลบ.ซม.

                                              - ระยะเวลาบ่มเคมี 2-3 นาที

                                              - อายุการใช้งานหลังผสม 120 นาที

                                              - ระยะเวลาที่สามารถขัดแต่งได้ด้วยกระดาษทราย 12 ชั่วโมง

                                              - อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน +5 ํC และ +35 ํC

                                              - ระยะเวลาที่สามารถทาสีทับหรือติดวอลล์เปเปอร์ 3-7 วัน

                                               หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

                                                                                                                                                                    

 

Visitors: 8,072