เวเบอร์เซ็ท ก่อมวลเบา

        เวเบอร์เซ็ท ก่อมวลเบา

ปูนก่ออิฐมวลเบา สำหรับงานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด

                                        ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

                                               - ความหนาแน่น (Density) : 1.40 กรัม/ลบ.ซม.

                                               - อายุบ่มเคมี (Maturing time) : 2-3 นาที

                                               - อายุการใช้งานหลังผสม (Pot life) : 4 ชั่วโมง

                                               - ระยะเวลาที่สามารถฉาบปูนได้ (Service time) : 1 วัน

                                               - อุณหภูมิระหว่างการใช้งานที่เหมาะสม 5 องศา และ 35 องศา

                                               หมายเหตุ: ผลการทดสอบเหล่านี้ได้จากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการใช้งานที่หน่วยงานเนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

                                                                                                                                                               

Visitors: 8,072