เวเบอร์คัลเลอร์ โน สเตน

เวเบอร์คัลเลอร์ โน สเตน

กาวยาแนวป้องกันคราบขาว คุณภาพสูง พร้อมกันราดำ สำหรับกระเบื้องภายนอกอาคาร หรือพื้นที่เปียกชื้น

                                          ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

                                                - ความหนาแน่น : 0.9-1.1 กรัม/ลบ.ซม.

                                                - ระยะเวลาบ่มเคมี : 3-4 นาที

                                                - อายุการใช้งานหลังผสม : 30 นาที 

                                                - ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย : 24 ชั่วโมง 

                                                - ขนาดของร่องกระเบื้อง : 0.2-6 มม. 

                                                - หลังยาแนวเสร็จทิ้งให้แห้งอย่างน้อย : 24 ชั่วโมง

                                                หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

                                                                                                                                                                  

Visitors: 8,073