เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์

เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์

กาวยาแนวคุณภาพสูง 3 พลังป้องกัน แบคทีเรีย ราดำ ตะไคร่น้ำ เหมาะกับบริเวนที่สัมผัสน้ำ ชื้น แสงแดดส่องถึง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแบคทีเรีย ราดำ ตะไคร่น้ำ โดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำ และห้องครัว

                                        ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

                                              - ความหนาแน่น 0.9-1.1 กรัม/ลบ.ซม.

                                              - ระยะเวลาบ่มเคมี 3-4 นาที

                                              - อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) 30 นาที

                                              - ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

                                              - ขนาดของร่องกระเบื้อง 1-6 มม.

                                              - หลังยาแนวเสร็จทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

                                              หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

                                                                                                                                                                                                   

 

Visitors: 517,583