เวเบอร์ไทล์ 2-อิน-1

เวเบอร์ไทล์ 2-อิน-1

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องพร้อมกันซึม คุณภาพสูง เหมาะกับห้องน้ำ ห้องครัว

                                        ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

                                              - ความหนาแน่น : 1.35 กรัม/ลบ.ซม.

                                              - ระยะเวลาบ่มเคมี : 3 - 4 นาที

                                              - อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) : 4 ชั่วโมง

                                              - ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง : 20-30 นาที

                                              - การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำได้นาน : 15 นาที

                                              - ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว : 2 - 10 มม.

                                              - ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย : 24 ชั่วโมง

                                              - หลังจากปูกระเบื้องเสร็จ ควรทิ้งเอาไว้ 24 ถึง 48 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน

                                             หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

                          

Visitors: 8,073