เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์

เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดยืดหยุ่น ทนงานหนัก คุณภาพสูง เหมาะกับพื้นที่ใช้งานหนัก สามารถใช้ปูกระเบื้องบนไม้อัด* ไม้อัดซีเมนต์* ไฟเบอร์ซีเมนต์

                                      ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

                                            • ความหนาแน่น : 1.4 กรัม/ลบ.ซม.

                                            • ระยะเวลาบ่มเคมี : 3 – 4 นาที

                                            • อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) : 4 ชั่วโมง

                                            • ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง : 20-30 นาที

                                            • การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำได้นาน : 15 นาที

                                            • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว : 2 – 10 มม.

                                            • ก่อนการยาแนวร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย : 24 ชั่วโมง

                                            หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

                                                                                                                                                             

Visitors: 517,582