แลงโก้ 701

 แลงโก้ 701 คลาเวกซ์

ปูนเกราท์ชนิดไม่หดตัว (นอนชริ้งค์) สำหรับงานเทฐานเครื่องจักร รับกำลังอัดได้สูงถึง 800 KSC

รายละเอียด

- งานเทฐานเครื่องจักร

- งานเชื่อมรอยต่อ

- งานเชื่อมรอยต่อ

- งานประกอบแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

- งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต

 

                                              ขนาด/สี

                                                     - ขนาดบรรจุภัณฑ์ : ถุง 25 กก.

                                                     - สี : ซีเมนต์สีเทา

 

                                             คุณสมบัติ

                                                    - มีกำลังรับแรงอัดสูง

                                                    - เหลวทำงานง่าย

                                                    - ไม่หดตัวเมื่อแข็งตัว     

                                                                                                                                                                

 

Visitors: 517,582