คอนกรีต นครหลวง

คอนกรีต นครหลวง (รถโม่เล็ก)

                              จัดส่งฟรี  !! 

                                              เงื่อนไข : ขั้นต่ำ 1 คิวขึ้นไป 

                                        รายละเอียด

                                                      รถบรรทุกสำหรับส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ของอินทรีคอนกรีต (mini truck) ชนิดโม่เล็กมีสองขนาดบรรทุก 

                                               คือ  1. ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จได้ 1 คิวต่อเที่ยว และ 

                                                    2. แบบ 2 คิวต่อเที่ยว 

                                                                 

 

 

Visitors: 528,613