- M 310

ปูนก่อบล็อคมวลเบา ทีพีไอ (M310)

ปูนสำเร็จรูป ที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานก่อบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ให้แรงยึดเกาะสูง เหนียวลื่น ก่อง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ทำให้ผนังที่ก่อ

สวยงาม แข็งแรง ทนทาน

 

ข้อมูล

วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง และสารเคมีคุณภาพสูง

จากต่างประเทศ ที่เพิ่มแรงยึดเกาะทำให้มีความเหนียว ผนังยึดเกาะกันได้ดี มีความแข็งแรงมากขึ้น  เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย

ใช้งานเพียงแค่ผสมน้ำให้ตรงตามสัดส่วนที่กำหนดก็สามารถใช้งานได้ทันที

 

ข้อแนะนำ

- ปูนก่อบล็อคมวลเบาสามารถใช้ในปริมาณน้อย

- ขั้นตอนการทำงาน

- ผสมปูนก่อบล็อคมวลเบา ทีพีไอ (310) กับน้ำสะอาด 2.6: 1 โดยปริมาตร

- ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว

- นำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อบล็อคมวลเบา โดยใช้เกรียงพิเศษสำหรับก่อบล็อคมวลเบา (ไม่ควรใช้เกรียงใบโพธิ์ในการก่อบล็อคมวลเบา)

 

ข้อมูลทางเทคนิค

- น้ำหนักบรรจุ 1 ถุง บรรจุ 50 กก.                                                                      

Visitors: 655,200