- ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี (ปูนซีเมนต์ถุง 50 กก.)

          ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสูง อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น ของบ้านพักอาศัย อาคารทั่วไป และงานโครงสร้างขนาดใหญ่ อาทิ อาคารสูง ถนน ทางด่วน สนามกีฬา และสนามบิน โครงสร้างที่ได้มีความแข็งแรง ทนทาน

วัสดุ : ซีเมนต์ 

ขนาดสินค้า

ความกว้าง : 40.5 ซม.

ความยาว : 56.5 ซม.

                                                                   ความสูง : 9.5 ซม.

                                                                   น้ำหนัก : 50 กก.

                                                                   ปริมาตร : 33,511 ลบ.ซม.

                                                         คำแนะนำ และข้อควรระวัง

                                                         หมายเหตุ : 

                                                                  1. สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงาน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศกรโยธา

                                                                  2. ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาตรวัสดุผสมแต่ละชนิดให้ใช้ภาชนะที่มีประเภทและขนาดเท่ากัน

                                                         คุณสมบัติพิเศษ : 

                                                                 - ให้กำลังอัดสูง โครงสร้างที่ได้จึงแข็งแรงทนทาน 

                                                                 - เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นทางเลือกให้ผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

                                                                 - ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง และไม่อัดแรง

                                                                 มอก. 15 เล่ม 1-2555

Visitors: 8,073