- ไม้ฝา คอนวูด

ไม้ฝา คอนวูด ลายเสี้ยน / ลายเกล็ด

ไม้ฝา คอนวูด ลายเกล็ด โดดเด่นด้วยคุณภาพและความประณีตของผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงจากประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ มีให้เลือกทั้งลายไม้และลายเสี้ยน

คุณสมบัติ

สวยเหมือนด้วยไม้จริง

มีให้เลือกทั้งลายไม้และลายเสี้ยน

แข็งแกร่ง ทนทานทุกสภาพอากาศ

ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ลายเสี้ยน

1. ไม้ฝา คอนวูด หน้า 6 หนา 10 มม.  ยาว 3 เมตร / สีธรรมชาต 5 แผ่น/แพ็ค

2. ไม้ฝา คอนวูด หน้า 6 หนา 10 / 11 มม.  ยาว 3 เมตร / สีธรรมชาต 5 แผ่น/แพ็ค

3. ไม้ฝา คอนวูด หน้า 6 หนา 10 มม.  ยาว 3 เมตร / ลายเสี้ยน  / สีธรรมชาติ 5 แผ่น/แพ็ค

4. ไม้ฝา คอนวูด หน้า 8 หนา 8 มม.  ยาว 3.05 เมตร / สีธรรมชาติ 5 แผ่น/แพ็ค

5. ไม้ฝา คอนวูด หน้า 8 หนา 10 มม.  ยาว 3.05 เมตร / สีงาช้าง 5 แผ่น/แพ็ค

6. ไม้ฝา คอนวูก หน้า 8 หนา 8 มม. ลายเสี้ยน

ลายเกล็ด

1. ไม้ฝา คอนวูด หน้า 6 หนา  10  มม. สีงาช้าง 5 แผ่น/แพ็ค

 

Visitors: 666,798