ไวร์เมช/ทับหลัง

ตะแกรง ไวร์เมช 

ตะแกรงเหล็ก หรือ ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป คือ เหล็กเส้นกลม (RB) ที่นำมาเชื่อมต่อกันเป็นตาข่ายรูปสี่เหลี่ยม ขนาดช่องละประมาณ 0.10 – 0.30 เมตร จนกลายเป็นผืนขนาดใหญ่ 

ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อทุ่นแรงและเวลาแทนการผูกเหล็กในขั้นตอนของการหล่อคอนกรีต  ที่แต่ก่อนเมื่อวางไม้แบบเสร็จ จะต้องนำเหล็กเส้นมามัดหรือผูกด้วยลวด สานให้เป็นตาข่าย  เพื่อวางไว้

เป็นโครงสร้างก่อนเทคอนกรีต  แต่ในปัจจุบันเพียงแค่ ยกตะแกรงเหล็กมาวางลงไปในแบบหล่อ  แล้วตัดแต่งให้ได้ระยะตามที่ต้องการ  ก็สามารถเทคอนกรีตทับลงไปได้เลย  ช่วยประหยัด

เวลา และแรงงาน  ทั้งยังควบคุมคุณภาพของงานได้ง่ายขึ้น  เนื่องจากเหล็กถูกเชื่อมต่อด้วยด้วยไฟฟ้าจากโรงงานมาเรียบร้อยแล้ว

ตะแกรงเหล็กใช้ในการช่วยเสริมแรงสำหรับงานหล่อคอนกรีตแทบจะทุกชนิดทั้งการเทพื้นบ้าน  ถนน  ลานจอดรถ  กำแพงคอนกรีตพื้นระบบ

ไร้คาน (Post Tension)  หลังคาดาดฟ้า  โครงสร้างประติมากรรม  และชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast)

 

 

      

        

 

 

Visitors: 663,563