dot
ตะแกรงเหล็กไวร์เมช  
รหัส : 8859172201322
รายละเอียดย่อ :
ตะแกรงเหล็กไวร์เมช
รายละเอียดทั้งหมด :

  ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป    ผลิตโดยการนำเหล็กลวด  (Wire Rod)  รีดลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ด้วยกระบวนการรีดเย็น (COLD DRANW STEEL WIRE)     เพื่อให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่ต้องการและตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  จากนั้นนำ ลวดเหล็ก  (Steel  Wire )  มาผ่านกระบวนการอาร์คด้วยไฟฟ้าจากเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูง ทำให้ตะแกรงเหล็ก  มีขนาดหน้าตัดสม่ำเสมอตลอดผืน ได้รูป ไม่บิดเบี้ยว  จุดเชื่อมแน่น   ระยะห่างระหว่างจุดสม่ำเสมอ  แข็งแรง ทนทาน สามารถผลิตตามขนาดที่ต้องการ  ทั้งแบบแผ่น และ แบบม้วน 
ข้อดีที่มีควรใช้ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป

1. แข็งแรง คงทน เนื่องจากตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ผ่านการอาร์คด้วยไฟฟ้าที่มีความละเอียดสูงทำให้จุดเชื่อมแน่นกว่า  แข็งแรงกว่าการผูกด้วยเหล็ก
2. ประหยัดเวลา และ แรงงาน เนื่องจากการใช้ ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ทำขั้นตอนาการตัดเหล็ก ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก  เป็นทำลดเวลา 40-50 %
3. ประหยัดค่าใช้จ่าย  เนื่องจากให้ตะแกรงเหล็กสามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการจึงลดการสูญเสียเหล็กที่ต้องตัดทิ้ง และ ค่าลดค่าใช้จ่ายแรงงานที่ผูกเหล็ก ตัดเหล็ก ดัดเหล็ก
4. คุณภาพสม่ำเสมอ เพราะผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้จุดอาร์คทุกจุด หลอมละลายเป็นเหล็กเนื้อเดียวกัน แข็งแรงทนทาน


 
 
ลักษณะงานที่เหมาะกับ ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป

1. งานถนนคอนกรีต ,ลานจอดรถ
2. พื้นบนดิน พื้นสำเร็จรูป
3.ปูพื้นก่อนเทคอนกรีตทับหน้า งานพื้นสำเร็จรูป
4.ปูกำแพงดิน ,ผนังรับแรง ,กำแพงคอนกรีต ที่ต้องการโครงสร้างที่ผสานเชื่อมต่อกันอย่างมั่นคง แข็งแร

จำนวน      


Copyright © 2018 All Rights Reserved.