dot
วีว่าบอร์ด  
ข้อมูลทางเทคนิคของแผ่นวีว่าบอร์ดความกว้างความยามของแผ่นวีว่าบอร์ด
ขนาดแผ่นวีว่าบอร์ด
รหัส : 8852000152626
ยี่ห้อ : VIVA
รายละเอียดย่อ :
วีว่าบอร์ด
รายละเอียดทั้งหมด :

ตอบทุกโจทย์ของงานตกแต่งและก่อสร้างด้วยวีว่าบอร์ด หลากหลายขนาดและความหนา เพื่อการใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผนังภายนอก ผนังภายใน ฝ้าเพดาน ผนังตีซ้อนเกล็ด พื้น เชิงชาย การดัดแปลงการใช้งานอื่น เป็นต้น

 

นอกจากขนาดมาตรฐาน 1,200 x 2,400 มิลลิเมตร แล้ว วีว่า บอร์ด ได้เพิ่มขนาดพิเศษ เพื่อการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยแผ่นความยาวใหม่ 3,000 มิลลิเมตร หรือ 3 เมตร เพื่อการใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่ ลดรอยต่อแผ่น ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว เติมเต็มทุกจินตนาการแห่งการตกแต่งอย่างแท้จริง

 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด 

 

ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ

เส้นทแยงมุม

4.0 มม.

ความกว้าง / ความยาว

+ 2.0 มม.

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความหนา

ความหนา

ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ

8 – 12 มม.

+ 1.0 มม.

16 – 20 มม.

+ 1.5 มม.

24 มม.

+ 2.0 มม.

 

Description: http://www.viva.co.th/th/image/image/properties_ico_09.jpgการทนไฟ 

เนื่องจากวีว่า บอร์ด มีส่วนผสมของซีเมนต์ในอัตราสูง จึงมีคุณสมบัติทนไฟ และวีว่า บอร์ดได้ผ่านผ่านการทดสอบตามมาตรฐานอังกฤษ BS 476 หัวข้อ 6 และ 7 จัดอยู่ในกลุ่มวัสดุประเภท O (Virtually Non-combustible) เป็นวัสดุทนไฟไม่เป็นเชื้อเพลิง 

ระบบผนังกันไฟที่สร้างจาก วีว่า บอร์ด ผ่านการทดสอบหัวข้อ 22 สำหรับผนังทนไฟ 1 , 2 และ 4 ชั่วโมง

Description: http://www.viva.co.th/th/image/image/properties_ico_10.jpgการป้องกันเสียงรบกวน

เนื่องจากวีว่า บอร์ด  มีความหนาแน่นสูง  จึงมีประสิทธิภาพในการลดเสียงที่แทรกมาในอากาศ  โดยมีดัชนีการลดเสียงดังตาราง

ความหนาแผ่น (มม.)

ดัชนีการลดเสียง(STC)

8

28

10

29

12

30

16

31

20

32 


ระบบผนังป้องกันเสียงวีว่า บอร์ด  ผ่านการทดสอบ ดัชนีการลดเลียง ที่ STC 41, 50, และ 55    สอบถามรายระเอียดระบับผนังป้องกันไฟ และ ระบบผนังป้องกันเสียงได้จากผู้ผลิต

 

 


จำนวน      


Copyright © 2018 All Rights Reserved.